Priehradkový zamestnanec - Pošta Modra, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Poskytovanie produktov a služieb SP, a. s., napr. príjem a výdaj (oznámených) zásielok, príjem a výplata poštových poukazov, predaj poštových a iných cenín, filatelistického a doplnkového tovaru, tlače, služby SIPO, inkasovanie poplatkov za poštové priečinky, príjem médií a zoznamov od zákazníkov na spracovanie,atď., poskytovanie produktov a služieb zmluvných partnerov vrátane produktov a služieb PB, a. s. (napr. výplata dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia, RTVS, služba Western Union, stávkové služby, predaj žrebov, predaj telefónnych SIM kariet a internetových kariet, dobíjanie kariet mobilných operátorov, služby PB, a. s., napr. služba EUROGIRO, príjem vkladov a výplata peňažnej hotovosti z osobného účtu PB, a. s., bezhotovostný platobný styk, hotovostný platobný styk, vykonávanie zmien na účtoch, činnosti vykonávané v oblasti finančného sprostredkovania uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Finančný sprostredkovateľ“, výkon činností spojených so službami poskytovaných prostredníctvom POS terminálu, výkon činností spojených s poskytovaním elektronických služieb – napr. IOMO, Ticketportal - predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia, atď.), kopírovacie služby, vykonávanie pokladničných operácií, vedenie stanovenej evidencie, ponuka produktov a služieb SP, a. s., a jej zmluvných partnerov vrátane produktov a služieb PB, a. s., poskytovanie informácií o nich a pod. Na základe pokynu vedúceho pošty vykonáva činnosti zamestnanca pokladničných služieb alebo pokladníka pošty uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Zamestnanec pokladne pošty“. Na základe pokynu nadriadeného vedúceho zamestnanca vykonáva činnosti zamestnanca back office na pošte uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Zamestnanec back office na pošte“. V prípade existencie samostatnej priehradky služieb a/alebo priehradky finančných služieb v čase neprítomnosti zamestnancov vykonávajúcich činnosti na týchto priehradkách na základe pokynu nadriadeného vedúceho zamestnanca vykonáva činnosti pri priehradke služieb alebo priehradke finančných služieb vrátane činností vykonávaných v oblasti finančného sprostredkovania uvedených na samostatnej karte typovej pozície „Finančný sprostredkovateľ“.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
Priehradkový zamestnanec
Miesto výkonu práce
Modra
Mzdové podmienky
690 EUR/37,5 hod. TPČ + možnosť získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 85 EUR mesačne.
Termín nástupu
dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie – SOU
Požadovaná odborná prax
3 mesiace
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
základné ovládanie výpočtovej techniky
Administratívne zručnosti
slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
komunikačné, obchodné zručnosti, spoľahlivosť, samostatnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
11.12.2021
Informácie pre uchádzača
Kontaktovať budeme len vybraných uchádzačov, ďakujeme za pochopenie.
Mám záujem o pracovnú ponuku