Odmeny a benefity

Spravodlivé odmeňovanie zamestnancov, ktorí aktívne prispievajú k výsledkom svojou individuálnou a tímovou prácou, patrí medzi najdôležitejšie princípy v oblasti mzdovej politiky našej spoločnosti.

Odmenu zamestnanca tvoria okrem základnej mzdy aj viaceré formy pobádacej zložky. Nimi hodnotíme výsledky práce jednotlivca a tímu. V procese odmeňovania sa riadime pravidlom, že každá práca má svoju cenu a tá závisí od náročnosti práce. Orientujeme sa na výkon a podľa výkonu aj odmeňujeme. V rámci hodnotenia pracovného výkonu jednotlivcov a pracovných tímov odlišujeme dobrých od najlepších.

Spokojný a motivovaný zamestnanec sa snaží spoločnosti priniesť pridanú hodnotu. Aj preto sa Slovenská pošta snaží okrem zlepšovania pracovného prostredia ponúknuť zamestnancom aj atraktívny sociálny program. Ten umožňuje našim zamestnancom vybrať si zo širokej škály príspevkov a benefitov:

  • príspevok na stravovanie,
  • príspevok pri pracovnom výročí – oceňujeme lojalitu a senioritu zamestnancov,
  • príspevok na dopravu do zamestnania,
  • príspevok pri dlhodobej práceneschopnosti,
  • mimoriadna sociálna výpomoc,
  • príspevok na rôzne športové a kultúrne podujatia, s cieľom podporiť aj mladé rodiny s deťmi, ktorým poskytujeme napríklad príspevok pri I. nástupe do školy, organizujeme detské letné tábory pre deti zamestnancov.

Slovenská pošta poskytuje zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie a to pevnou čiastkou podľa veku zamestnanca.

Spomínané príspevky sú v rámci kolektívneho vyjednávania vedenia spoločnosti a odborového partnera dohodnuté v podnikovej kolektívnej zmluve.

V rámci ostatných zamestnaneckých výhod a benefitov poskytujeme zamestnancom: možnosť rekreácie v zariadeniach Slovenskej pošty za zvýhodnených podmienok, rôzne druhy zamestnaneckých zliav – napríklad zľavy na tovary a služby, wellness, zájazdy.