Žiaci a študenti

Odborná prax

Žiakom stredných odborných škôl a študentom vysokých škôl umožňujeme na svojich pracoviskách vykonávať odbornú prax, pričom prihliadame na zameranie študijného odboru vo vzťahu k predmetu činnosti Slovenskej pošty.

Ak máte záujem absolvovať odbornú prax, vyplňte formulár a pošlite ho na prax@slposta.sk.

Záverečné práce

Študentom umožňujeme spracovať záverečné študentské práce (bakalárske a diplomové), ktoré sú zamerané na aktuálne teoreticko-praktické problémy Slovenskej pošty a ich spracovanie je prínosom pre našu spoločnosť. Prednostne spolupracujeme so študentmi Žilinskej univerzity v Žiline.

Ak máte záujem o spoluprácu pri vypracovaní bakalárskej alebo diplomovej práce, vyplňte formulár a pošlite ho na zaverecna.praca@slposta.sk.