Ponúkané pracovné oblasti

Poštové služby

Budúcnosť Slovenskej pošty je v spokojnosti našich zákazníkov a to v zabezpečení čo možno najlepšej kvality poskytovaných produktov a služieb. Uvedomujeme si, že požiadavky zákazníkov sú čoraz náročnejšie. Aj preto rozširujeme ponuku našich produktov vo všetkých oblastiach poštových služieb. Naša spoločnosť chce byť vnímaná ako seriózny, hodnoverný a spoľahlivý partner. Preto potrebujeme kolegov, ktorí sa stotožnia s cieľmi našej spoločnosti a v oblasti poštových služieb hľadáme najmä:

 • poštových doručovateľov, ktorí doručujú všetky druhy zásielok vrátane triedenia zásielok na doručovacie rajóny, resp. na pochôdzku, zbierajú údaje o zákazníkoch, poskytujú informácie ohľadne ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov,
 • priehradkových zamestnancov, ktorí prijímajú, resp. vydávajú viaceré druhy zásielok (listy, balíky, expres zásielky, peňažné poukazy, služba inkaso, dávky národného okruhu a pod.), spracovávajú poštové peňažné poukazy, poskytujú informácie ohľadne ponuky a predaja produktov pošty a jej zmluvných partnerov,
 • triedičov zásielok, ktorí zabezpečujú triedenie a nakladanie predmetov vrátane poistených zásielok s využitím mechanizácie a automatizovaných triediacich liniek.

Doprava a logistika

Slovenská pošta zabezpečuje, aby sa každá zásielka od miesta jej podania dostala včas do miesta jej dodania. Prostredníctvom vozidiel vykonáva zvoz poštových zásielok z pôšt na spracovateľské strediská. Na jednotlivých spracovateľských strediskách sa poštové zásielky vytriedia a spracujú tak, aby došli na správne miesto a následne sa realizuje ich rozvoz až na dodacie pošty. Spracovanie poštových zásielok je vykonávané prostredníctvom automatických a poloautomatických triediacich liniek, ale nevyhnutná je aj manuálna práca. Okrem vyspelej triediacej techniky je v logistike využívaná aj menšia mechanizácia a samozrejmosťou je využívanie výpočtovej techniky a firemného informačného systému. Spracovanie poštových zásielok aj ich preprava je vykonávaná v denných aj nočných zmenách. Aby sme splnili náročné úlohy, potrebujeme zodpovedných spolupracovníkov hlavne pre zabezpečenie:

 • spracovania poštových zásielok,
 • prepravy zásielok.

Informačné technológie

Rozvoj poštových služieb Slovenskej pošty je založený na širokom využívaní informačných technológií (IT). Informačné technológie sú využívané na poštách, spracovateľských centrách, v kontakte so zákazníkmi, ale i v zázemí. Sieť pôšt je prepojená do jednej z najväčších komunikačných sietí v rámci Slovenskej republiky. IT komponenty a služby sú riadené organizačnými útvarmi, ktoré musia obsiahnuť široký rozsah implementácie IT v jednej organizácii. Pre tento rozsah IT prostriedkov sú v radoch Slovenskej pošty odborníci pre:

 • starostlivosť o PC stanice a ich prepojenie v LAN,
 • riadenie komunikačnej infraštruktúry a systémového prostredia,
 • starostlivosť o centrálne systémy – server, DB, zabezpečovanie zálohovania a archivácie dát,
 • starostlivosť o bezpečnosť IS a dát,
 • riadenie rozvoja IS a IT, správu aplikácií,
 • zabezpečovanie servisných a podporných služieb.

Obchod a marketing

Obchod a marketing v podmienkach Slovenskej pošty predstavuje nepretržitý riadiaci manažérsky proces, ktorého podstatou je dôsledná orientácia na trh. Základným heslom profesionálneho marketingu je orientácia na zákazníka a uspokojovanie jeho potrieb v súčinnosti s vytváraním primeraného zisku. Neustále posilňujeme svoju konkurencieschopnosť, zvyšujeme svoju efektívnosť a flexibilne reagujeme na nové výzvy v oblasti poskytovania služieb na poštovom trhu. Uplatniť sa môžete v mladom a dynamickom kolektíve v oblasti:

 • obchodu,
 • marketingu,
 • zákazníckeho servisu.

Ostatné profesie

Slovenská pošta je jedným z najväčších zamestnávateľov v Slovenskej republike a každý deň sa prispôsobuje novým situáciám. Preto sa priebežne mení zoznam aktuálnych pracovných ponúk aj v iných profesiách, v ktorých sa otvára skvelá príležitosť získať prácu v prosperujúcom a profesionálnom prostredí spoločnosti pôsobiacej na slovenskom trhu. Staňte sa aj vy súčasťou úspešného tímu zamestnancov našej spoločnosti.

Formy pracovno-právneho vzťahu

 • pracovný pomer (pracovná zmluva)
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomer (dohoda o vykonaní práce, dohoda o pracovnej činnosti, dohoda o brigádnickej práci študentov)