Najčastejšie otázky

Ako zistím, že moja žiadosť o zamestnanie vám bola doručená?

Náš systém vám automaticky pošle potvrdzujúci e-mail, že sme zaevidovali váš záujem o voľné pracovné miesto / registráciu do databázy uchádzačov.

Kde nájdem zoznam aktuálnych pracovných ponúk?

Aktuálne obsadzované pracovné pozície nájdete na našej webovej stránke v časti kariera.posta.sk.

Do akého termínu je možné zaslať životopis?

Dátum, dokedy je možné na ponúkanú pracovnú pozíciu reagovať, je zverejnený v spodnej časti konkrétnej pracovnej ponuky.

Nezaujala ma žiadna zverejnená pracovná pozícia. Je možné zaslať môj životopis aj napriek tomu?

Pokiaľ vás nezaujala žiadna zverejnená pozícia a máte záujem pracovať v našej spoločnosti, môžete sa zaregistrovať do našej databázy prostredníctvom registračného formulára.

Ako dlho ma budete evidovať v evidencii uchádzačov?

V prípade, ak nedôjde k prijatiu do zamestnania, vaše osobné údaje budú uložené v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 1 roka. Po uplynutí tejto lehoty budú údaje zlikvidované.

Ako u vás prebieha výberové konanie?

Priebeh výberového konania závisí od typu pracovnej pozície, o ktorú sa uchádzate. Naša spoločnosť využíva dve formy výberu zamestnancov:

  • individuálny pohovor,
  • pohovor výberovou komisiou.

V rámci výberového konania:

  • zamestnanec ľudských zdrojov posúdi vhodnosť uchádzača pre obsadzované pracovné miesto na základe doručených podkladov od uchádzača; vhodnosť je posúdená s ohľadom na špecifikáciu požiadaviek a stanovené predpoklady na výkon práce na obsadzovanej pracovnej pozícii,
  • vhodní uchádzači sú pozvaní na výberový pohovor,
  • na overenie odborných schopností, zistenie osobnostných vlastností a schopností uchádzačov môžu byť použité aj testovacie metódy.

Ako sa mám pripraviť na výberový pohovor?

Zistite si informácie o spoločnosti, v ktorej sa uchádzate o pracovné miesto a naštudujte si požiadavky na pracovnú pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
Dôkladne poznajte svoj životopis, aby ste vedeli objasniť všetky fakty, ktoré sú v ňom uvedené.
Majte pripravené otázky, ktoré sa vzťahujú na obsadzovanú pracovnú pozíciu.
Príďte na výberový pohovor včas. Neštylizujte sa. Buďte sami sebou.

Akým spôsobom prebieha zaučenie novoprijatého zamestnanca?

Novoprijatý zamestnanec je zaradený do adaptačného procesu za účelom postupného prispôsobenia sa pracovným a sociálnym podmienkam v našej spoločnosti. V rámci tohto procesu vám bude stanovený tútor, ktorý svojimi vedomosťami, zručnosťami a skúsenosťami uľahčí vaše začlenenie sa do pracovného kolektívu.

Aké sú u vás možnosti vzdelávania?

Vzdelávacie aktivity zabezpečujeme pre zamestnancov v oblastiach súvisiacich s výkonom práce prostredníctvom:

  • adaptácie,
  • zvyšovania úrovne odborných vedomostí,
  • rozvoja osobnostných predpokladov.

Som študent a rád by som bakalársku / diplomovú prácu konzultoval s odborníkom vašej spoločnosti. Je to možné?

Áno, samozrejme. Na základe žiadosti v rámci našich kapacít poskytujeme odborné konzultácie k záverečným bakalárskym a diplomovým prácam, prednostne pre študentov Žilinskej univerzity.

Na koho sa môžem obrátiť, ak potrebujem doplniť nejakú informáciu?

V prípade, že máte doplňujúce otázky, môžete nás kontaktovať na kariera@slposta.sk.