Registračný formulár

Polia označené * sú povinné

Administratíva

Bezpečnosť a ochrana majetku a osôb

Poštové služby

Ekonomika

Obchod a marketing

Informačné technológie

Doprava

Slovenská pošta, a. s., spracúva osobné údaje v zmysle zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, známym pod názvom „GDPR“ (General Data Protection Regulation). V prípade, ak nedôjde k prijatiu do zamestnania, vaše osobné údaje budú uložené v databáze uchádzačov o zamestnanie a po uplynutí 1 roka následne zlikvidované.