Študuj v duálnom vzdelávaní so Slovenskou poštou

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo na pracovisku zamestnávateľa.

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania poskytujeme v spolupráci so strednými odbornými školami:

Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica, Tajovského 30, Banská Bystrica
Stredná odborná škola dopravná, Školská 66, Trenčín
Stredná odborná škola , Garbiarska 1, Kežmarok
Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin – Priekopa

  • 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY (študijný odbor)

Štúdiom študijného odboru 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY získaš vedomosti o zabezpečení poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej službe a ďalších moderných službách poskytovaných pre partnerov Slovenskej pošty. Oboznámiš sa s pracovnými postupmi prijímania zásielok, prepravnej a dodávacej služby, obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých pokladničných dokladov.

Uplatniť sa môžeš ako priehradkový zamestnanec, operatívny zamestnanec pošty alebo vedúci pošty.

Pre študijný odbor 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY Ti poskytneme mesačné štipendium v nasledovných sumách:

1. ročník v sume 40 € mesačne
2. ročník v sume 60 € mesačne
3. ročník v sume 80 € mesačne
4. ročník v sume 100 € mesačne

V prípade záujmu o študijný odbor pošli prihlášku na príslušnú strednú odbornú školu, s ktorou spolupracujeme a vyplň žiadosť.

  • 3763 H MANIPULANT POŠTOVEJ PREVÁDZKY A PREPRAVY (učebný odbor)

Štúdiom učebného odboru 3763 H MANIPULANT POŠTOVEJ PREVÁDZKY a PREPRAVY získaš vedomosti o zabezpečovaní poštovej prevádzky a prepravy, peňažnej a pokladničnej službe, triedení a spracovaní zásielok na poštovú prepravu (listové a balíkové zásielky). Oboznámiš sa so spracovaním zásielok počas prepravy poštovými kurzmi, zhotovovaním záverov a výmenou záverov.

Uplatniť sa môžeš ako poštový doručovateľ, zamestnanec poštovej prepravy, triedič zásielok, operatívny zamestnanec spracovania zásielok.

Pre učebný odbor 3763 H MANIPULANT POŠTOVEJ PREVÁDZKY A PREPRAVY Ti poskytneme mesačné štipendium v nasledovných sumách:

1. ročník v sume 40 € mesačne
2. ročník v sume 60 € mesačne
3. ročník v sume 80 € mesačne

V prípade záujmu o učebný odbor pošli prihlášku na príslušnú strednú odbornú školu, s ktorou spolupracujeme a vyplň žiadosť.

Staň sa dualistom a získaj:

  • finančnú nezávislosť už počas štúdia vďaka podnikovému štipendiu a odmeny za produktívnu prácu
  • príspevok na ubytovanie na internáte
  • príspevok na stravovanie
  • príspevok na dopravu do miesta výkonu praktického vyučovania
  • osobné ochranné pracovné prostriedky
  • istotu zamestnania sa
  • praktické zručnosti od našich inštruktorov na pracoviskách Slovenskej pošty

Po úspešnom absolvovaní štúdia Ti garantujeme pracovné miesto u nás alebo možnosť pokračovať v štúdiu na Žilinskej univerzite, Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedre spojov, tak neváhaj a staň sa aj ty súčasťou tímu Slovenskej pošty a poď študovať s nami.

Všetky potrebné informácie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania získaš:

Slovenská pošta, a. s.
Mgr. Angela Lazorová
Odbor vzdelávania a rozvoja
E-mail: lazorova.angela@slposta.sk
Mobil: 0903 412 735