Študuj v duálnom vzdelávaní so Slovenskou poštou

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické priamo na pracovisku zamestnávateľa.

Slovenská pošta, a. s., v spolupráci so Strednou odbornou školou informačných technológií Bratislava plánuje v školskom roku 2018/2019 v systéme duálneho vzdelávania štúdium v odbore

3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY

4-ročný študijný odbor

Štúdiom nášho odboru získaš vedomosti o zabezpečení poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej službe, o činnostiach poštovej banky a ďalších moderných službách poskytovaných pre partnerov Slovenskej pošty. Oboznámiš sa s pracovnými postupmi prijímania zásielok, prepravnej a dodávacej služby, obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých pokladničných dokladov.

Uplatniť sa môžeš ako priehradkový zamestnanec, operatívny zamestnanec pošty alebo vedúci pošty.

Prijatím na strednú odbornú školu a podpisom učebnej zmluvy s nami získaš:

  • praktické vyučovanie s použitím najnovších technológií priamo na pobočke Slovenskej pošty
  • odborné a praktické zručností priamo od našich inštruktorov na pracoviskách Slovenskej pošty
  • začlenenie sa do budúceho pracovného kolektívu a osvojenie si pracovných návykov
  • poskytnutie pracovného odevu, obuvi a všetkých potrebných ochranných pracovných pomôcok
  • príspevok na stravu a internát
  • príspevok na cestu do školy a na pracovisko praktického vyučovania
  • bezplatnú lekársku prehliadku
  • podnikové štipendium
  • vlastný zárobok už počas školy odmenou za produktívnu prácu
  • brigádnickú prácu počas školských prázdnin

Pre študijný odbor 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY Ti poskytneme mesačné štipendium v nasledovných sumách:

1. ročník v sume 40 € / mesačne
2. ročník v sume 60 € / mesačne
3. ročník v sume 80 € / mesačne
4. ročník v sume 100 € / mesačne

V prípade záujmu pošli prihlášku na Strednú odbornú školu informačných technológií, Hlinícka 1, 831 52 Bratislava www.sositba.sk a vyplň žiadosť.

Po úspešnom absolvovaní štúdia Ti garantujeme pracovné miesto u nás, neváhaj a staň sa aj ty súčasťou tímu Slovenskej pošty a poď študovať s nami.

Všetky potrebné informácie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania získaš:

Slovenská pošta, a. s.
Mgr. Angela Lazorová
Odbor vzdelávania a rozvoja
E-mail: lazorova.angela@slposta.sk
Mobil: 0903 412 735