Študuj v duálnom vzdelávaní so Slovenskou poštou

Duálne vzdelávanie je moderný spôsob prípravy na povolanie, v ktorom sa žiak učí ako premeniť teoretické vedomosti na praktické zručnosti priamo na pracovisku zamestnávateľa.

Štúdium v systéme duálneho vzdelávania poskytujeme v spolupráci so strednými odbornými školami:

Stredná odborná škola informačných technológií Bratislava, Hlinícka 1, Bratislava
Stredná odborná škola informačných technológií Banská Bystrica, Tajovského 30, Banská Bystrica

 • 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY (študijný odbor)

Stredná odborná škola dopravná, Zelená 2, Martin – Priekopa

 • 3763 H MANIPULANT POŠTOVEJ PREVÁDZKY A PREPRAVY (učebný odbor)

Štúdiom študijného odboru 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY získaš vedomosti o zabezpečení poštovej prevádzky, peňažnej a pokladničnej službe, o činnostiach Poštovej banky, a. s. a ďalších moderných službách poskytovaných pre partnerov Slovenskej pošty. Oboznámiš sa s pracovnými postupmi prijímania zásielok, prepravnej a dodávacej služby, obstarávateľskej činnosti pošty a vedenia všetkých pokladničných dokladov.

Uplatniť sa môžeš ako priehradkový zamestnanec, operatívny zamestnanec pošty alebo vedúci pošty.

Štúdiom učebného odboru 3763 H MANIPULANT POŠTOVEJ PREVÁDZKY a PREPRAVY získaš vedomosti o zabezpečovaní poštovej prevádzky a prepravy, peňažnej a pokladničnej službe, triedení a spracovaní zásielok na poštovú prepravu (listové a balíkové zásielky). Oboznámiš sa so spracovaním zásielok počas prepravy poštovými kurzmi, zhotovovaním záverov a výmenou záverov.

Uplatniť sa môžeš ako poštový doručovateľ, zamestnanec poštovej prepravy, triedič zásielok, operatívny zamestnanec spracovania zásielok.

Pre študijný odbor 3795 K KLIENTSKY MANAŽÉR POŠTY Ti poskytneme mesačné štipendium v nasledovných sumách:

1. ročník v sume 40 € mesačne
2. ročník v sume 60 € mesačne
3. ročník v sume 80 € mesačne
4. ročník v sume 100 € mesačne

Pre učebný odbor 3763 H MANIPULANT POŠTOVEJ PREVÁDZKY A PREPRAVY Ti poskytneme mesačné štipendium v nasledovných sumách:

1. ročník v sume 40 € mesačne
2. ročník v sume 60 € mesačne
3. ročník v sume 80 € mesačne

Prijatím na strednú odbornú školu a podpisom učebnej zmluvy s nami získaš:

 • praktické vyučovanie s použitím najnovších technológií priamo na pobočke Slovenskej pošty
 • odborné vedomosti a praktické zručnosti priamo od našich inštruktorov na pracoviskách Slovenskej pošty
 • začlenenie sa do budúceho pracovného kolektívu a osvojenie si pracovných návykov
 • poskytnutie osobných ochranných pracovných prostriedkov
 • príspevok na stravovanie
 • príspevok na dopravu do miesta výkonu praktického vyučovania
 • príspevok na ubytovanie v školskom internáte
 • bezplatnú lekársku prehliadku
 • podnikové štipendium
 • vlastný zárobok už počas školy odmenou za produktívnu prácu
 • brigádnickú prácu počas školských prázdnin

Po úspešnom absolvovaní štúdia Ti garantujeme pracovné miesto u nás, neváhaj a staň sa aj ty súčasťou tímu Slovenskej pošty a poď študovať s nami.

V prípade záujmu o študijný odbor pošli prihlášku na príslušnú strednú odbornú školu, s ktorou spolupracujeme a vyplň žiadosť.

V prípade záujmu o učebný odbor pošli prihlášku na príslušnú strednú odbornú školu, s ktorou spolupracujeme a vyplň žiadosť.

Všetky potrebné informácie o štúdiu v systéme duálneho vzdelávania získaš:

Slovenská pošta, a. s.
Mgr. Angela Lazorová
Odbor vzdelávania a rozvoja
E-mail: lazorova.angela@slposta.sk
Mobil: 0903 412 735