Viera Čunderlíková
odborná inšpektorka

Viera Čunderlíková

Bezpečnosť v dobrých rukách

Pani Vierka Čunderlíková sa so svojím budúcim povolaním zoznámila už počas stredoškolského štúdia. Profesionálnu dráhu odštartovala v Bratislave – najskôr na pošte a neskôr v inkasnom stredisku. Po materskej dovolenke dostala ponuku pracovať na oddelení obrany a ochrany (podľa vtedajšieho „názvoslovia“), dala sa ňou zlákať a ostala jej verná dodnes. „Asi po roku som mala „zajačie“ úmysly, no prešlo to,“ hovorí s úsmevom pani Vierka a konštatuje, „svoje rozhodnutie neľutujem, pretože práca, ktorej sa venujem, ma skutočne napĺňa.“ Odborná inšpektorka sa sústreďuje na ochranu majetku, pôšt, zamestnancov a pošte zverených hodnôt a upresňuje: „Stále musíme sledovať, ako sa trh vyvíja a čo nové prináša, aby sme boli aspoň o krok pred páchateľmi.“

Kedysi a dnes

Pri porovnávaní čias kedysi a dnes pani Vierka oceňuje výdobytky modernej techniky, prinášajúcej do oblasti bezpečnosti neustále dômyselnejšie a rafinovanejšie novinky. Technika zaznamenala v ostatnom čase výrazný boom a do odboru priniesla mnoho praktických a účinných produktov, napríklad prvky signalizácie o narušení objektu, pulty centrálnej ochrany, kamerové systémy, bezpečnostné dymové „ľadvinky“ pre doručovateľov, bezpečnostné prepravné kontajnery či zariadenia, ktoré dokážu v prípade nepovolenej manipulácie znehodnotiť obsah trezora farbou. „Pošta sa zmenila. Neustále sa snažíme približovať našim zákazníkom, a to aj vizuálne, odstraňovaním priehradiek, fyzických bariér medzi priestorom personálu a klienta. Aj z tohto dôvodu považujem oblasť zabezpečenia širokej siete našich pobočiek za mimoriadne dôležitú,“ vysvetľuje pani Vierka.

Nuansy povolania

Čo považuje pani Vierka na svojej práci za najnáročnejšie? Podľa jej slov predovšetkým potrebu neustáleho monitoringu dynamicky sa rozvíjajúcich bezpečnostných technológií. Ako hovorí, nielenže treba sledovať inovácie na trhu, každú poštu charakterizujú osobité podmienky a dispozície, preto si všetky vyžadujú s väčšími či menšími odchýlkami riešenia „šité“ na mieru. Za nemenej dôležité považuje striktné dodržiavanie bezpečnostného poriadku. „Pravidelne sa na poradách s vedúcimi pôšt vraciame k téme chýb, ktorých sa zamestnanci v oblasti bezpečnosti dopúšťajú. Pritom najviac mimoriadnych udalostí vzniká práve z dôvodu porušenia základných pravidiel.“ Pani Vierka siaha do kabelky a vyberá malý lístoček s obsahom, tajomstvo ktorého sa čoskoro dozvedáme. „Ktosi slávny raz povedal: „Neexistuje žiadne tajomstvo úspechu. Je to výsledok prípravy, tvrdej práce a učenia sa z neúspechu.“ Týmto odkazom sa riadim v živote. Človek často zažije neúspech, no musí opäť vstať a hľadať riešenia.“