Operatívny zamestnanec pošty - pre Manažérsky obvod Bratislava V., Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Vykonávanie všetkých činností vyplývajúcich z funkcie vedúceho pridelenej pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia tohto pracovného miesta alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na tomto pracovnom mieste v rozsahu týždenného pracovného času stanoveného pre konkrétne pracovné miesto. V čase dočasného výkonu funkcie vedúceho pošty, pokiaľ nie je obsadené niektoré pracovné miesto na tejto pošte alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na niektorom pracovnom mieste na tejto pošte vykonáva aj činnosti prislúchajúce tomuto pracovnému miestu. Vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Finančný sprostredkovateľ". Pracovný pomer na určitú dobu do 01.07.2025 s možnosťou predlženia na neurčitý čas.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
operatívny zamestnanec pošty
Miesto výkonu práce
Bratislava
Mzdové podmienky
Možnosť mesačného zárobku až do výšky 1095 EUR (brutto), ponúkaná základná mzda 960 EUR pri 37,5 h/týždenne s možnosťou získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 135 EUR mesačne (brutto).
Termín nástupu
dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – maturita
Požadovaná odborná prax
1 rok
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
využívanie výpočtovej techniky pre bežné kancelárske práce
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
základná, pasívna
Vodičské oprávnenie
B
Administratívne zručnosti
písomný prejav, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Osobnostné predpoklady
spôsobilosť viesť pridelené motorové vozidlo - zdravotná a psychická spôsobilosť, riadiace zručnosti, komunikačné a obchodné zručnosti, adaptabilita, odolnosť voči záťaži, spoľahlivosť, presnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
27.07.2024
Informácie pre uchádzača
Váš životopis posúdime a kontaktovať budeme uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku