Triedič v Medzinárodnom výmennom stredisku SP, a.s., Tomášikova 54, BA s možnosťou zárobku do výšky 990€, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Doprava a logistika

Triedenie a spracovanie zásielok v logistickom centre Slovenskej pošty na odd. spracovania v medzinárodnom výmennom stredisku zahŕňa nasledovné činnosti: 1. Prevzatie a vykartovanie zásielok z cudziny najmä: a) kontrola a neporušenosť plomby a vreca, b) otvorenie a vyhľadanie prepravných dokladov, c) skontrolovanie zásielok, či nie sú poškodené a či sú všetky adresované pre príjemcov na Slovensku. 2. Prijímanie zásielok skenovaním podacieho čísla do príslušného informačného systému pre príjem zásielok z cudziny a ak sa zistí nepravidelnosť, zaznamená sa priamo pri zápise zásielky, ktorej sa týka. 3. Spisujú sa zápisnice na poškodené zásielky a ohlášky chýb na nepravidelnosti zistené pri spracovaní. 4. Vykonávajú sa činnosti v oblasti výpravy zásielok podliehajúcich colnej kontrole pre príslušné colno-deklaračné oddelenie. 5. Vedie sa štatistický záznam o počte spracovaných zásielok za zmenu, preukaz pribudnutia a ubudnutia podľa určenia v rozdelení služby vypracovanom vedúcim oddelenia. 6. Na základe pokynu vedúceho oddelenia spracovania sa prerozdeľujú prijaté zásielky na ďalšie spracovanie príslušným pracoviskám oddelenia spracovania.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
Triedič
Miesto výkonu práce
Tomášikova 54, Bratislava
Mzdové podmienky
Možnosť zárobku do výšky 990€/mesiac (brutto): Základná mzda: 850€ (brutto) + prémie a odmeny vo výške 70€ (brutto) + ostatné zvýhodnenia vo výške 70€ (brutto)
Termín nástupu
Dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Úroveň ovládania výpočtovej techniky
- vyžaduje sa užívateľská úroveň práce s výpočtovou technikou
Osobnostné predpoklady
- samostatnosť a zodpovedný prístup k práci - čistý register trestov - zdravotná spôsobilosť na prácu v noci a s bremenami
Mám záujem o pracovnú ponuku