Poštový doručovateľ - retailový poradca - Pošta Banská Bystrica 5, Banskobystrický kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Doručovanie zásielok (najmä listových, reklamných, poštových poukazov), letákov, tlače a finančných hotovostí na odovzdacie miesta v rámci doručovacieho rajóna, oznamovanie zákazníkom uloženie zásielok na pošte, príjem zásielok od zákazníkov, inkasovanie SIPO, poskytovanie informácií o produktoch SP, a. s., ponuka produktov SP, a. s., triedenie zásielok pre svoj doručovací rajón, založenie zásielok v smere pochôdzky, vedenie predpísanej evidencie, zápis a vyúčtovanie zásielok, poskytovanie služieb SP, a. s., podobných alebo zhodných s charakterom a spôsobom práce poštového doručovateľa, vykonávanie klientskeho poradenstva, vyhľadávanie obchodných príležitostí, vypracovávanie podkladov do prieskumov trhu a pod. Vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Finančný sprostredkovateľ“.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
poštový doručovateľ - retailový poradca
Miesto výkonu práce
Banská Bystrica
Mzdové podmienky
stupeň náročnosti 3, TT 6, ponúkaná základná mzda 945 EUR/mesačne, možnosť získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 113 EUR/mesačne
Termín nástupu
15.06.2024 alebo dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie – SOU
Požadovaná odborná prax
3 mesiace
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
Základné ovládanie výpočtovej techniky
Vodičské oprávnenie
spôsobilosť viesť MV
Administratívne zručnosti
Slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
Komunikačné zručnosti Obchodné zručnosti Schopnosť rozvíjať sa Flexibilita Sebaovládanie Spoľahlivosť Samostatnosť Odolnosť voči záťaži

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
30.06.2024
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého uchádzača osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku