Operatívny zamestnanec na pošte okolie Tvrdošín, Námestovo, Dolný Kubín, Žilinský kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Vykonávanie všetkých činností vyplývajúcich z funkcie vedúceho pridelenej pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia tohto pracovného miesta alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na tomto pracovnom mieste v rozsahu týždenného pracovného času stanoveného pre konkrétne pracovné miesto. V čase dočasného výkonu funkcie vedúceho pošty, pokiaľ nie je obsadené niektoré pracovné miesto na tejto pošte alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na niektorom pracovnom mieste na tejto pošte vykonáva aj činnosti prislúchajúce tomuto pracovnému miestu. Vykonáva činnosti finančného sprostredkovania.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Miesto výkonu práce
Okolie miest Tvrdošín Námestovo, Dolný Kubín
Mzdové podmienky
Ponúkaná základná mzda vo výške 885 EUR pri 37,5 hod./týždenne s možnosťou získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 100 EUR mesačne (brutto).
Termín nástupu
ihneď

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie SOU – maturita
Vodičské oprávnenie
B
Administratívne zručnosti
Písomný prejav, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa, presnosť, spoľahlivosť, odolnosť voči záťaži, adaptabilita, obchodné zručnosti, komunikačné zručnosti, riadiace zručnosti.

Informácie o výberovom konaní

Informácie pre uchádzača
zástup vedúcich a ostatných zamestnancov na poštách počas PN a dovoleniek. Počet voľných miest 2, jedno na zástup počas rodičovskej dovolenky na obdobie jeden rok.
Mám záujem o pracovnú ponuku