Operatívny zamestnanec pošty - MO I. Košice, Košický kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Vykonávanie všetkých činností vyplývajúcich z funkcie vedúceho pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia tohto pracovného miesta alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na tomto pracovnom mieste v rozsahu týždenného pracovného času stanoveného pre konkrétne pracovné miesto.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
operatívny zamestnanec pošty
Miesto výkonu práce
Obvod manažérskeho obvodu Košice I.(Košice-okolie) - zastupovanie na poštách okresu Košice - okolie
Mzdové podmienky
základná mzda 885 EUR, možnosť získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 133 EUR mesačne
Termín nástupu
15.07.2023 alebo dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – maturita
Požadovaná odborná prax
1 rok
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
využívanie výpočtovej techniky pre bežné kancelárske práce
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
nevyžaduje sa
Vodičské oprávnenie
vodičské oprávnenie sk. B
Administratívne zručnosti
slovný a písomný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
riadiace zručnosti, obchodné zručnosti, komunikačné zručnosti, odolnosť voči záťaži, sebaovládanie, spoľahlivosť, presnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
30.06.2023
Informácie pre uchádzača
zamestnávateľ poskytuje v zmysle PKZ príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 3. pilier, príspevok pri dlhodobej PN nad 180 dní, príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka s ŤZP, pracovné voľno s náhradou mzdy nad ZP pri úmrtí rodinného príslušníka, detský tábor pre deti vo vlastnom zariadení a pod.
Mám záujem o pracovnú ponuku