Operatívny zamestnanec pošty - MO I. Košice, Košický kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Vykonávanie všetkých činností vyplývajúcich z funkcie vedúceho pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia tohto pracovného miesta alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na tomto pracovnom mieste v rozsahu týždenného pracovného času stanoveného pre konkrétne pracovné miesto.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
operatívny zamestnanec pošty
Miesto výkonu práce
Obvod manažérskeho obvodu Košice I.(Košice-okolie) - vedúci zamestnanec, ktorý zastupuje neprítomných zamestnancov okresu Košice - okolie
Mzdové podmienky
základná mzda 1018 EUR brutto (základná mzda 885 EUR + možnosť získania pobádacej zložky mzdy do výšky 133 EUR mesačne
Termín nástupu
vždy k prvému a pätnástemu v mesiaci

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – maturita
Požadovaná odborná prax
1 rok
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
využívanie výpočtovej techniky pre bežné kancelárske práce
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
nevyžaduje sa
Vodičské oprávnenie
vodičské oprávnenie sk. B
Administratívne zručnosti
slovný a písomný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
riadiace zručnosti, obchodné zručnosti, komunikačné zručnosti, odolnosť voči záťaži, sebaovládanie, spoľahlivosť, presnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
31.10.2023
Informácie pre uchádzača
zamestnávateľ poskytuje v zmysle PKZ príspevok na doplnkové dôchodkové sporenie 3. pilier, príspevok pri dlhodobej PN nad 180 dní, príspevok na opatrovanie rodinného príslušníka s ŤZP, pracovné voľno s náhradou mzdy nad ZP pri úmrtí rodinného príslušníka, detský tábor pre deti vo vlastnom zariadení a pod.
Mám záujem o pracovnú ponuku