Priehradkový zamestnanec - Pošta Ivanka pri Dunaji, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Poskytovanie produktov a služieb SP, a. s., (napr. príjem a výdaj oznámených zásielok, príjem a výplata poštových poukazov, predaj poštových a iných cenín, filatelistického a doplnkového tovaru, tlače, služby SIPO, inkasovanie poplatkov za poštové priečinky, príjem médií a zoznamov od zákazníkov na spracovanie, atď.), poskytovanie produktov a služieb zmluvných partnerov vrátane produktov a služieb PB, a. s. (napr. výplata dôchodkov a dávok sociálneho zabezpečenia, RTVS, poskytovanie služby Western Union, príjem stávok a výplata výhier, predaj žrebov, predaj telefónnych SIM kariet a internetových kariet, dobíjanie kariet mobilných operátorov, ponuka a poskytovanie produktov a služieb PB, a. s., a jej dcérskych spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia a zaistenia, v sektore prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Finančný sprostredkovateľ“ vrátane vykonávania servisu k týmto produktom a službám, výkon činností spojených so službami poskytovaných prostredníctvom POS terminálu, výkon činností spojených s poskytovaním elektronických služieb – napr. IOMO, Ticketportal - predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia, atď.), kopírovacie služby, vykonávanie pokladničnej služby a operácií, vedenie stanovenej evidencie, ponuka produktov a služieb SP, a. s., a jej zmluvných partnerov, poskytovanie informácií o nich a pod. Na základe pokynu vedúceho pošty vykonáva činnosti zamestnanca pokladničných služieb alebo pokladníka pošty uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Zamestnanec pokladne pošty“ a zamestnanca back office na pošte uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Zamestnanec back office na pošte“.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
Priehradkový zamestnanec na pošte
Miesto výkonu práce
Ivanka pri Dunaji
Mzdové podmienky
810 EUR - 900 EUR pri 37,5 hod./týždenne
Termín nástupu
02.1.2023

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie SOU – maturita
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
základná
Administratívne zručnosti
slovný prejav, schopnosť vyjadrovať sa
Osobnostné predpoklady
Komunikačné zručnosti Obchodné zručnosti Spoľahlivosť Presnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
19.12.2022
Informácie pre uchádzača
Pracovný pomer na určitú dobu do 01.6.2023 s možnosťou predlženia doby určitej Základná mesačná mzda 810 EUR pri 37,50 hod./týždenne s možnosťou získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 90 EUR (brutto)
Mám záujem o pracovnú ponuku