Zamestnanec poštovej prepravy v Medzinárodnom výmennom stredisku SP, a.s., Tomášikova 54, BA s možnosťou zárobku do výšky 1050€, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Doprava a logistika

- Spracovanie registrovaných zásielok - Práca s PC + manuálna práca - Vyhotovenie prepravných dokladov - Prijímanie zásielok skenovaním podacieho čísla do príslušného informačného systému pre príjem zásielok z cudziny a ak sa zistí nepravidelnosť, zaznamená sa priamo pri zápise zásielky, ktorej sa týka. - Spisujú sa zápisnice na poškodené zásielky a ohlášky chýb na nepravidelnosti zistené pri spracovaní. - Vykonávajú sa činnosti v oblasti výpravy zásielok podliehajúcich colnej kontrole pre príslušné colno-deklaračné oddelenie. - Vedie sa štatistický záznam o počte spracovaných zásielok za zmenu, preukaz pribudnutia a ubudnutia podľa určenia v rozdelení služby vypracovanom vedúcim oddelenia. - Na základe pokynu vedúceho oddelenia spracovania sa prerozdeľujú prijaté zásielky na ďalšie spracovanie príslušným pracoviskám

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
Zamestnanec poštovej prepravy
Miesto výkonu práce
Tomášikova 54, Bratislava
Mzdové podmienky
Možnosť zárobku do výšky 1050€/mesiac (brutto): TT6: Základná mzda: 875 € (brutto) + prémie a odmeny vo výške 75€ (brutto) + ostatné zvýhodnenia vo výške 100€ (brutto)
Termín nástupu
Dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Úroveň ovládania výpočtovej techniky
- vyžaduje sa užívateľská úroveň práce s výpočtovou technikou
Osobnostné predpoklady
- samostatnosť a zodpovedný prístup k práci - čistý register trestov - zdravotná spôsobilosť na prácu v noci a s bremenami
Mám záujem o pracovnú ponuku