Mechanik elektronických zariadení Košice, Košický kraj

Pracovné ponuky - Doprava a logistika

Zabezpečenie, riadenie, koordinácia a kontrola všetkých odborných prác na elektronických zariadeniach a automatizovaných linkách zabezpečujúcich technologické procesy, nastavovanie a oživovanie príslušných systémov, meranie, oživovanie a zriaďovanie automatických meracích systémov, montáž a oživovanie digitálnych zariadení na zber a prenos dát, riadenie údržby a opráv programovateľných systémov pre riadenie technologických procesov vrátane diagnostiky a pod.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
mMechanik elektronických zariadení
Miesto výkonu práce
Košice
Mzdové podmienky
stupeň náročnosti 3, TT 7, ponúkaná základná mzda 835 EUR/mesačne, pobádacia zložka mzdy do výšky 60 €/ostatné zvýhodnenia 140 € mesačne
Termín nástupu
1.2.2022 príp. dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie – SOU
Požadovaná odborná prax
1 rok
Odborné spôsobilosti
Odborná spôsobilosť na samostatné vykonávanie činností na vyhradenom technickom zariadení a riadenie činnosti poučených pracovníkov (samostatný elektrotechnik) platné osvedčenie v zmysle MPSVR SR 508/2009 Z. z. podľa § 21 - (§ 22 je výhodou)
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
aktívna znalosť anglického jazyka - úroveň B1
Osobnostné predpoklady
praktické myslenie a skúsenosti z oblasti mechanizácie a automatizácie praktické myslenie a skúsenosti z oblasti elektrotechniky praktické myslenie a skúsenosti z oblasti informatiky, najmä v oblasti inštalácie a konfigurácie OS Windows 7 a W10 a aplikácií praktické myslenie a skúsenosti z iných technických disciplín, najmä strojárstva umožňujúce komplexné riešenie servisných problémov schopnosť samostatne identifikovať a riešiť praktické technické problémy
Mám záujem o pracovnú ponuku