samostatný referent obchodu - oddelenie predaja stredným a malým zákazníkom, Banská Bystrica, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Obchod a marketing

Realizácia predaja produktov spoločnosti korportátnym zákazníkom; vykonávanie činností v oblasti starostlivosti o korporátnych zákazníkov, tvorba a realizácia obchodnej stratégie pre korporátnych zákazníkov a v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi, riešenie ich požiadaviek a zabezpečenie uspokojenie ich potrieb; vypracovávanie podkladov do obchodného plánu za segmenty zákazníkov v starostlivosti oddelenia, analyzovanie a vyhodnotenie plnenie obchodného plánu za tieto segmenty zákazníkov; podieľanie sa na marketingových aktivitách pre korporátnych zákazníkov v starostlivosti oddelenia zameraných na podporu predaja produktov a služieb spoločnosti; vykonávanie činnosti zamerané na rozvoj predaja služieb a realizovanie komplexných aktivít pre naplnenie zámerov a strategických cieľov spoločnosti; vypracovanie návrhov a podkladov pre uzatváranie zmluvy na poskytovanie služieb a predaj produktov a vykonávanie činnosti súvisiace s ich prípravou a aktualizáciou; zisťovanie a analyzovanie informácií o vybraných zákazníkoch a udržiavanie ich v aktuálnom stave a na ich základe predkladá podnety na úpravy a zmeny produktového portfólia; monitorovanie konkurenčnej aktivity a situácie na trhu; zastupovanie a prezentovanie spoločnosti na obchodných rokovaniach v súlade s firemnou stratégiou.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
samostatný referent obchodu
Miesto výkonu práce
Banská Bystrica
Mzdové podmienky
základná mesačné mzda: 1000 EUR (brutto) , možnosť priznania ročnej prémie až do výšky 30 %
Termín nástupu
01.12.2021, resp. podľa dohody

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Požadovaná odborná prax
1 rok
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
využívanie VT pre bežné kancelárske potreby
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
anglický jazyk - pokročilá úroveň C1,
Vodičské oprávnenie
B - aktívny vodič
Administratívne zručnosti
písomný a slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Osobnostné predpoklady
komunikačné a obchodné zručnosti, strategické myslenie, kreativita, analytické myslenie, schopnosť prijať zodpovednosť, schopnosť rozvíjať sa, samostatnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
30.11.2021
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá a budú pozvaní na výberové konanie. Ďakujeme za pochopenie.
Mám záujem o pracovnú ponuku