Samostatný účtovník - oddelenie centrálneho účtovníctva Bratislava, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Ostatné

Samostatný účtovník je zamestnanec s vyššou kvalifikáciou, ktorý samostatne zabezpečuje vykonávanie ucelených odborných prác v oblasti účtovníctva. Vykonávanie zložitých odborných prác a samostatné zabezpečovanie ucelených činností v oblasti finančného a vnútropodnikového účtovníctva, zaúčtovanie účtovných dokladov do účtovných kníh a zabezpečenie výstupov z účtovníctva v požadovanej štruktúre podľa platnej legislatívy vrátane spracovania mesačných účtovných uzávierok, vykonávanie dokladovej inventarizácie a účtovanie inventarizačných rozdielov podľa metodických usmernení s rámcovo stanovenými výstupmi a pod.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
samostatný účtovník
Miesto výkonu práce
Bratislava
Mzdové podmienky
stupeň náročnosti: 4, TT 8, ponúkaná základná mzda 1000 EUR mesačne, možnosť priznania pobádacej zložky až do výšky 7% mesačne
Termín nástupu
dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – maturita
Požadovaná odborná prax
3 roky
Odborné spôsobilosti
Odborná prax - 3 roky, podvojné účtovníctvo na pokročilej úrovni, znalosť platnej účtovnej a daňovej legislatívy, znalosť IS SAP, výhodou moduly FI, MM, AM
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
Mocrosoft Office: Outlook, Word, Excel na pokročilej úrovni
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
základná úroveň znalosti cudzieho jazyka
Administratívne zručnosti
písomný a slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
analytické myslenie, spoľahlivosť, samostatnosť, presnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
31.5.2020
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého uchádzača osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku