Vedúci pošty(neoslobodený od výkonu) - Pošta Lemešany, Prešovský kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Vedúci pošty I je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý riadi a operatívne zabezpečuje chod pošty vrátane výkonu prevádzkových činností a riadenia zamestnancov (1-10 zamestnancov). Zabezpečovanie výkonu prevádzkových činností, riadenie zamestnancov, zabezpečovanie kontrolnej činnosti, zabezpečovanie a kontrola bezpečnosti osôb a majetku, vybavovanie sťažností a reklamácií, zabezpečovanie všetkých organizačných a riadiacich činností súvisiacich s riadením prevádzkarne a pod

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
vedúci pošty(neoslobodený od výkonu)
Miesto výkonu práce
Lemešany
Mzdové podmienky
stupeň náročnosti 3, TT 7, 37,5 hod TPČ, ponúkaná základná mzda 785 EUR/mesačne, možnosť získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 140 EUR/mesačne.
Termín nástupu
3.2.2020

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – maturita
Požadovaná odborná prax
1 rok
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
Využívanie výpočtovej techniky pre bežné kancelárske práce
Administratívne zručnosti
písomný prejav, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
Riadiace zručnosti,Komunikačné zručnosti,Obchodné zručnosti, Flexibilita,Sebaovládanie,Spoľahlivosť,Presnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
20.1.2020
Informácie pre uchádzača
Pracovný pomer na určitú dobu zástup počas materskej a rodičovskej dovolenky. Podmienkou pre prihlásenie sa uchádzača do výberového konania je plnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov, zaslanie prihlášky do výberového konania, profesijného životopisu, a dokladu o vzdelaní. Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritéria a budú pozvaní na výberové konanie. ďakujeme za pochopenie
Mám záujem o pracovnú ponuku