Manažér pôšt - Regionálne riaditeľstvo Trenčín, Trenčiansky kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Manažér pôšt je vysokokvalifikovaný zamestnanec, ktorý riadi zverený manažérsky obvod a zabezpečuje odborné riadiace činnosti smerujúce k napĺňaniu strategických cieľov rozvoja spoločnosti. Riadenie, organizovanie a kontrola veľmi zložitých procesov vo zverenom manažérskom obvode, riadenie zamestnancov, prideľovanie úloh, motivovanie, hodnotenie zamestnancov, riadenie procesu kvality práce, produktov a služieb zvereného manažérskeho obvodu, plánovanie aktivít vo zverenom manažérskom obvode a využitie ich kapacít, identifikácia a riešenie problémov, zabezpečenie efektívnosti hospodárenia manažérskeho obvodu a hodnotenie výkonnosti zamestnancov manažérskeho obvodu a pod.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
Manažér pôšt
Miesto výkonu práce
Nové Mesto nad Váhom
Mzdové podmienky
stupeň náročnosti 5, TT 10, základná mesačná mzda 1200 EUR + pobádacia zložka mzdy
Termín nástupu
dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadovaná odborná prax
3 roky
Odborné spôsobilosti
manažérske zručnosti
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
využívanie výpočtovej techniky pre bežné kancelárske práce,
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
nevyžaduje sa
Vodičské oprávnenie
B
Administratívne zručnosti
písomný prejav, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
riadiace zručnosti, komunikačné zručnosti, schopnosť prijať zodpovednosť, schopnosť rozvíjať sa, kreativita a strategické myslenie, rozhodnosť, odolnosť voči záťaži.

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
11.10.2019
Informácie pre uchádzača
Podmienkou pre prihlásenie sa uchádzača do výberového konania je plnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov, zaslanie prihlášky do výberového konania, profesijného životopisu, motivačného listu, dokladu o vzdelaní. Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého uchádzača osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku