prevádzkový zámočník - zvárač, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Prevádzkový zámočník - zvárač je kvalifikovaný zamestnanec, ktorý vykonáva opravy strojov a strojných zariadení. Zhotovuje rôzne nosné konštrukcie a kryty, vykonáva údržbárske a opravárenské práce, bežné opravy tlakových systémových kotlov, ohrievače vzduchu a tlakové nádrže, bežné opravy vzduchotechnických zariadení a pod.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
prevádzkový zámočník - zvárač
Miesto výkonu práce
Bratislava
Mzdové podmienky
možnosť zárobku až do výšky 695 €, pričom základná mzda 650 €, pobádacia zložka až do výšky 45 €
Termín nástupu
15.10.2019, resp. dohoda

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie – SOU
Požadovaná odborná prax
3 roky
Odborné spôsobilosti
strojnícke, zámočník: kurzy: Z-E 1 - kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou nelegované a nízkolegované ocele; Z-M 1 - kurz zvárania z ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou nelegované a nizkolegované ocele
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
nevyžaduje sa
Administratívne zručnosti
odborná spôsobilosť, samostatnosť, presnosť, praktické myslenie

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
11.10.2019
Informácie pre uchádzača
Podmienkou pre prihlásenie sa uchádzača do výberového konania je plnenie požadovaných kvalifikačných predpokladov, zaslanie prihlášky do výberového konania, profesijného životopisu, motivačného listu, dokladu o vzdelaní. Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého uchádzača osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie.
Mám záujem o pracovnú ponuku