operatívny zamestnanec pošty - Manažérsky obvod Banská Bystrica I, Banskobystrický kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Vykonávanie všetkých činností vyplývajúcich z funkcie vedúceho pridelenej pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia tohto pracovného miesta alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na tomto pracovnom mieste v rozsahu týždenného pracovného času stanoveného pre konkrétne pracovné miesto . V čase dočasného výkonu funkcie vedúceho pošty, pokiaľ nie je obsadené niektoré pracovné miesto na tejto pošte alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na niektorom pracovnom mieste na tejto pošte vykonáva aj činnosti prislúchajúce tomuto pracovnému miestu. Vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa uvedené na samostatnej karte typovej pozície "Finančný sprostredkovateľ".

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
operatívny zamestnanec pošty
Miesto výkonu práce
Banská Bystrica
Mzdové podmienky
TT 7, týždený pracovný čas 37,5 hod., mzda 655 € + pobádacia zložka do 110 €.
Termín nástupu
01.08.2019

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie SOU – maturita
Požadovaná odborná prax
1 rok
Odborné spôsobilosti
odolnosť voči záťaži, presnosť, spoľahlivosť, obchodné zručnosti, riadiace zručnosti,komunikatívne zručnosti
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
pre bežné kancelárske správy
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
úroveň znalosti cudz. jazyka-základná, pasívna
Vodičské oprávnenie
nevyžaduje sa
Administratívne zručnosti
písomný prejav
Osobnostné predpoklady
Komunikačné zručnosti, spoľahlivosť, samostatnosť, presnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
31.07.2019
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého uchádzača osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku