Operatívny zamestnanec pošty- Manažérsky obvod Banská Bystrica II., Banskobystrický kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Operatívny zamestnec pošty je kvalifikovaný zamestnanec vykonávajúci všetky činnosti vyplývajúce z funkcie vedúceho pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia tohto pracovného miesta alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na tomto pracovnom mieste v rozsahu týždenného pracovného času stanoveného pre konkrétne miesto. V čase dočasného výkonu funkcie vedúceho pošty, pokiaľ nie je obsadené niektoré pracovné miesto na tejto pošte alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na niektorom pracovnom mieste na tejto pošte vykonáva aj činnosti prislúchajúce tomuto pracovnému miestu. Vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Finančný sprostredkovateľ“.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
operatívny zamestnanec pošty
Miesto výkonu práce
Brezno - pošty v Manažérskom obvode Banská Bystrica II.
Mzdové podmienky
stupeň náročnosti 3, TT 7, ponúkaná základná mzda 655 EUR/mesačne, možnosť získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 110 EUR/mesačne
Termín nástupu
1.8.2019

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – maturita
Požadovaná odborná prax
1 rok
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
Využívanie výpočtovej techniky pre bežné kancelárske práce.
Administratívne zručnosti
Písomný prejav, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
riadiace zručnosti, adaptabilita, komunikačné zručnosti, obchodné zručnosti, odolnosť voči záťaži, spoľahlivosť, presnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
19.7.2019
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého uchádzača osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku