Operatívny zamestnanec pošty - Obvod hlavnej pošty Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Vykonávanie všetkých činností vyplývajúcich z funkcie vedúceho pridelenej priradenej pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia tohto pracovného miesta alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na tomto pracovnom mieste v rozsahu týždenného pracovného času stanoveného pre konkrétne pracovné miesto. V čase dočasného výkonu funkcie vedúceho priradenej pošty, pokiaľ nie je obsadené niektoré pracovné miesto na tejto pošte alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na niektorom pracovnom mieste na tejto pošte vykonáva aj činnosti prislúchajúce tomuto pracovnému miestu.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
operatívny zamestnanec pošty
Miesto výkonu práce
Tornaľa
Mzdové podmienky
stupeň náročnosti 3, TT 7, ponúkaná základná mzda 655 EUR/mesačne, možnosť získania pobádacej zložky mzdy až do výšky 110 EUR/mesačne
Termín nástupu
01. 08. 2019

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie SOU – maturita
Požadovaná odborná prax
1 rok
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
Základné ovládanie výpočtovej techniky
Vodičské oprávnenie
vodičské oprávnenie skupina B
Administratívne zručnosti
administratívne zručnosti, schopnosť vyjadrovania, písomný prejav
Osobnostné predpoklady
odolnosť voči záťaži, presnosť, spoľahlivosť, obchodné zručnosti, riadiace zručnosti, komunikačné zručnosti

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
15.07.2019
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého uchádzača osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku