Priehradkový zamestnanec finančných služieb, Centrum regionálneho predaja Košice, Košický kraj

Pracovné ponuky - Obchod a marketing

Priehradkový zamestnanec finančných služieb je kvalifikovaný zamestnanec priameho kontaktu so zákazníkom, ktorý ponúka a poskytuje produkty a služby Poštovej banky, a. s., a jej dcérskych spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia a zaistenia, sektore prijímania vkladov a sektore poskytovania úverov a vykonáva servis k týmto produktom a službám a z oblasti poštových produktov a služieb, vykonáva poštový platobný styk. Ponúka a poskytuje produkty a služby PB, a. s., a jej dcérskych spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia a zaistenia (napr. poskytovanie životného poistenia a neživotného poistenia), v sektore prijímania vkladov (napr. zriaďovanie bežných účtov, termínovaných vkladov, vkladných knižiek) a v sektore poskytovania úverov (napr. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov), vykonáva servis k týmto produktom a službám (napr. vykonávanie zmien na účtoch a hotovostné transakcie), poskytuje informácie a poradenskú službu o produktoch a službách PB, a. s., a jej dcérskych spoločností, vyhľadáva obchodné príležitosti, vykonáva činnosti zamerané na uskutočňovanie retailového predaja produktov PB, a. s., a jej dcérskych spoločností, vykonáva činnosti v oblasti poštových produktov a služieb (poštový platobný styk), vykonáva pokladničné operácie, vedenie stanovenej evidencie a pod.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
priehradkový zamestnanec finančných služieb
Miesto výkonu práce
Košice
Mzdové podmienky
dohodou
Termín nástupu
1.10.2017

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – maturita
Požadovaná odborná prax
3 mesiace
Odborné spôsobilosti
Osobitné finančné vzdelávanie pre každý sektor (poistenie alebo zaistenie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov), v ktorom zamestnanec vykonáva finančné sprostredkovanie
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
základné ovládanie výpočtovej techniky
Osobnostné predpoklady
Komunikačné zručnosti, obchodné zručnosti, spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, sebaovládanie, schopnosť rozvíjať sa, odolnosť voči záťaži, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
15.09.2017
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá a budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku