Priehradkový zamestnanec finančných služieb, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Obchod a marketing

Ponuka a poskytovanie produktov a služieb PB, a. s., a jej dcérskych spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia a zaistenia (napr. poskytovanie životného poistenia a neživotného poistenia), v sektore prijímania vkladov (napr. zriaďovanie bežných účtov, termínovaných vkladov, vkladných knižiek) a v sektore poskytovania úverov (napr. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov), vykonávanie servisu k týmto produktom a službám (napr. vykonávanie zmien na účtoch a hotovostné transakcie), poskytovanie informácií a poradenskej služby o produktoch a službách PB, a. s., a jej dcérskych spoločností, vyhľadávanie obchodných príležitostí, vykonávanie činností zameraných na uskutočňovanie retailového predaja produktov PB, a. s., a jej dcérskych spoločností, vykonávanie činností v oblasti poštových produktov a služieb (poštový platobný styk), vykonávanie pokladničných operácií, vedenie stanovenej evidencie a pod. - pracovný čas: pondelok - piatok

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
priehradkový zamestnanec finančných služieb
Miesto výkonu práce
Bratislava, Ivanka pri Dunaji, Stupava, Pezinok, Modra
Mzdové podmienky
dohodou
Termín nástupu
dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie SOU – maturita
Požadovaná odborná prax
3 mesiace
Odborné spôsobilosti
Osobitné finačné vzdelávanie pre každý sektor (poistenie alebo zaistenie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov), v ktorom zamestnanec vykonáva finačné sprostredkovanie
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
základné ovládanie výpočtovej techniky
Administratívne zručnosti
slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa.
Osobnostné predpoklady
komunikačné zručnosti, obchodné zručnosti, spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, sebaovládanie, schopnosť rozvíjať sa, odolnosť voči záťaži.

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
07.10.2017
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov, bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá a budú pozvaní na výberové konanie. Ďakujeme za pochopenie.
Mám záujem o pracovnú ponuku