Zamestnanec pokladničných služieb - Pošta Šamorín 1, Trnavský kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Plánovanie a zabezpečovanie peňažnej hotovosti a cenín pre poštu, prideľovanie a vyučtovávanie peňažnej hotovosti a cenín s jednotlivými pracoviskami pošty, odvod hotovosti nad stanovený limit, výkon pokladničných operácií a vedenie evidencie, úschovávanie peňažných hotovostí a cenín, objednávanie, distribúcia, skladovanie a evidovanie tovaru a jeho prideľovanie pracoviskám pošty, výkon činností súvisiacich s hromadným podajom zásielok, kontrola dokladov, zapisovanie, doposielanie a vracanie zásielok, vykonávanie zmenových konaní pri dôchodkoch a riešenie reklamácií, frankovanie zásielok, vypracovávanie štatistík a výkazov, atď. Vo vzťahu k poštovým doručovateľom pripravuje doklady a finančné hotovosti, ceniny a tovar a vyúčtováva s nimi najmä finančné hotovosti, ceniny, tovar, zásielky a dôchodky.Vo vzťahu k balíkovým doručovateľom a externým doručovateľom balíkových zásielok vyúčtováva s nimi finančné hotovosti a zásielky. Plní ďalšie úlohy, ktoré mu vyplývajú z právnych predpisov a interných dokumentov vzťahujúcich sa na prácu ním vykonávanú.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
zamestnanec pokladničných služieb
Miesto výkonu práce
Šamorín
Mzdové podmienky
dohodou
Termín nástupu
01.09.2017

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie SOU – maturita
Požadovaná odborná prax
3 mesiace
Odborné spôsobilosti
nevyžadujú sa
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
základná
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
nevyžaduje sa
Vodičské oprávnenie
nevyžaduje sa
Administratívne zručnosti
slovný prejav, schopnosť vyjadrovania
Osobnostné predpoklady
komunikačné zručnosti, spoľahlivosť, presnosť

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
25.08.2017
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá a budú pozvaní na výberové konanie. Ďakujeme za pochopenie.
Mám záujem o pracovnú ponuku