priehradkový zamestnanec, odd. priehradiek finančných služieb Centra regionálneho predaja Banská Bystrica, Banskobystrický kraj

Pracovné ponuky - Obchod a marketing

Priehradkový zamestnanec finančných služieb je kvalifikovaný zamestnanec priameho kontaktu so zákazníkom, ktorý ponúka a poskytuje produkty a služby Poštovej banky, a. s., a jej dcérskych spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia a zaistenia, sektore prijímania vkladov a sektore poskytovania úverov a vykonáva servis k týmto produktom a službám a z oblasti poštových produktov a služieb, vykonáva poštový platobný styk. Ponúka a poskytuje produkty a služby PB, a. s., a jej dcérskych spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia a zaistenia (napr. poskytovanie životného poistenia a neživotného poistenia), v sektore prijímania vkladov (napr. zriaďovanie bežných účtov, termínovaných vkladov, vkladných knižiek) a v sektore poskytovania úverov (napr. poskytovanie úverov a spotrebiteľských úverov), vykonáva servis k týmto produktom a službám (napr. vykonávanie zmien na účtoch a hotovostné transakcie), poskytuje informácie a poradenskú službu o produktoch a službách PB, a. s., a jej dcérskych spoločností, vyhľadáva obchodné príležitosti, vykonáva činnosti zamerané na uskutočňovanie retailového predaja produktov PB, a. s., a jej dcérskych spoločností, vykonáva činnosti v oblasti poštových produktov a služieb (poštový platobný styk), vykonáva pokladničné operácie, vedenie stanovenej evidencie a pod.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
priehradkový zamestnanec finančných služieb
Miesto výkonu práce
konkrétna pošta podľa prihlásenia uchádzača - Pošta Banská Bystrica 1, Pošta Banská Bystrica 4, Pošta Banská Bystrica 8, Pošta Banská Bystrica 11, Pošta Brezno 1, Pošta Detva – sídlisko, Pošta Hnúšťa, Pošta Hriňová, Pošta Kremnica, Pošta Krupina, Pošta Zvolen 1
Mzdové podmienky
dohodou
Termín nástupu
1.8.2017 alebo dohodou

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie – maturita
Požadovaná odborná prax
3 mesiace
Odborné spôsobilosti
Osobitné finančné vzdelávanie pre každý sektor (poistenie alebo zaistenie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov), v ktorom zamestnanec vykonáva finančné sprostredkovanie
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
základné ovládanie výpočtovej techniky
Osobnostné predpoklady
Komunikačné zručnosti, obchodné zručnosti, spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, sebaovládanie, schopnosť rozvíjať sa, odolnosť voči záťaži

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
18.07.2017
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá a budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku