Priehradkový zamestnanec finančných služieb, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Priehradkový zamestnanec finančných služieb je kvalifikovaný zamestnanec priameho kontaktu so zákazníkom, ktorý ponúka a poskytuje produkty a služby Poštovej banky, a. s., a jej dcérskych spoločností v oblasti finančného sprostredkovania v sektore poistenia a zaistenia, sektore prijímania vkladov a sektore poskytovania úverov a vykonáva servis k týmto produktom a službám a z oblasti poštových produktov a služieb, vykonáva poštový platobný styk. - pracovný čas: pondelok - piatok

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
priehradkový zamestnanec finančných služieb
Miesto výkonu práce
Bratislava, Modra, Stupava
Mzdové podmienky
stupeň náročnosti 3, TT6, mzda dohodou, neurčitý čas, týždenný pracovný čas 37,50 hod.
Termín nástupu
01.08.2017

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie SOU – maturita
Požadovaná odborná prax
3 mesiace
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
základné ovládanie výpočtovej techniky
Administratívne zručnosti
osobitné finančné vzdelávanie pre každý sektor (poistenie alebo zaistenie, prijímanie vkladov, poskytovanie úverov), v ktorom zamestnanec vykonáva finančné sprostredkovanie, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania,
Osobnostné predpoklady
komunikačné zručnosti, obchodné zručnosti, spoľahlivosť, presnosť, flexibilita, sebaovládanie, schopnosť rozvíjať sa, odolnosť voči záťaži.

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
21.07.2017
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivosť posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku