projektový manažér odboru programovej kancelárie, Bratislavský kraj

Pracovné ponuky - Ostatné

Projektový manažér je vysokokvalifikovaný zamestnanec, ktorý zodpovedá za celkové riadenie projektu a za dodanie vopred stanoveného výstupu projektu v stanovenom čase a požadovanej kvalite. Vedenie projektového tímu, plánovanie, organizovanie, koordinovanie a kontrola činnosti projektového tímu, zodpovednosť za činnosť projektového tímu. Vypracováva harmonogram prác, riadi a koordinuje aktivity realizované v rámci projektu, riadi riziká a príležitosti, monitoruje projekt, riadi náklady projektu, dozor nad dodržiavaním príslušných právnych predpisov a iných predpisov, riadi komunikáciu v projekte, reportuje stav prác, prezentuje výstupy, zodpovedá za každodenné riadenie projektu. Zodpovedá za dodanie výstupu projektu v stanovenom čase, požadovanej kvalite v rámci vopred stanoveného rozpočtu a plánovaných zdrojov. Pri riešení projektu, resp. jeho časti externou riešiteľskou firmou zodpovedá za koordináciu, súčinnosť, neustály kontakt a za zabezpečenie vzájomnej informovanosti.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
projektový manažér
Miesto výkonu práce
Bratislava
Mzdové podmienky
dohodou
Termín nástupu
01.05.2017

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
Požadovaná odborná prax
3 roky v odbore
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
využívanie výpočtovej techniky pre bežné kancelárske práce
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
pokročilá úroveň cudzieho jazyka
Administratívne zručnosti
písomný prejav, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
Osobnostné predpoklady
komunikačné zručnosti, strategické myslenie, kreativita, analytické myslenie, schopnosť prijať zodpovednosť, schopnosť rozvíjať sa, rozhodnosť, odolnosť voči záťaži, samostatnosť, riadiace zručnosti, organizačné zručnosti, flexibilita, schopnosť tímovej práce, spoľahlivosť, schopnosť riešiť problémy

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
24.4.2017
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá a budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku