Operatívny zamestnanec pošty - Obvod hlavnej pošty Zvolen, Banskobystrický kraj

Pracovné ponuky - Poštové služby

Operatívny zamestnanec pošty je kvalifikovaný zamestnanec vykonávajúci všetky činnosti vyplývajúce z funkcie vedúceho pošty, poštmajstra, vedúceho oddelenia, priehradkového zamestnanca alebo poštového doručovateľa v čase neobsadenia tohto pracovného miesta alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na tomto pracovnom mieste v rozsahu týždenného pracovného času stanoveného pre konkrétne miesto. V čase dočasného výkonu funkcie vedúceho pošty, pokiaľ nie je obsadené niektoré pracovné miesto na tejto pošte alebo v čase neprítomnosti zamestnanca na niektorom pracovnom mieste na tejto pošte vykonáva aj činnosti prislúchajúce tomuto pracovnému miestu. Vykonáva činnosti finančného sprostredkovateľa uvedené na samostatnej karte typovej pozície „Finančný sprostredkovateľ“.

Informácie o pracovnom mieste

Forma právneho vzťahu
Pracovný pomer
Názov typovej pozície
Operatívny zamestnanec pošty
Miesto výkonu práce
Zvolen - pošty v Obvode hlavnej pošty Zvolen
Mzdové podmienky
dohodou
Termín nástupu
01.05.2017

Požadované predpoklady na výkon práce

Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie SOU – maturita
Požadovaná odborná prax
1 rok
Odborné spôsobilosti
Pri vykonávaní finančného sprostredkovania sa vyžaduje plnenie predpokladov stanovených v samostatnej karte typovej pozície „Finančný sprostredkovateľ“.
Úroveň ovládania výpočtovej techniky
Využívanie výpočtovej techniky pre bežné kancelárske práce Word, Excel, Internet.
Úroveň znalosti cudzieho jazyka
Úroveň znalosti cudzieho jazyka - základná, pasívna.
Vodičské oprávnenie
Aktívne vedenie motorového vozidla skupiny B.
Administratívne zručnosti
Písomný prejav, slovný prejav, schopnosť vyjadrovania, riadiace zručnosti, adaptabilita
Osobnostné predpoklady
Komunikačné zručnosti, obchodné zručnosti, odolnosť voči záťaži, spoľahlivosť, presnosť.

Informácie o výberovom konaní

Termín ukončenia výberového konania
24.04.2017
Informácie pre uchádzača
Váš životopis spolu s motivačným listom starostlivo posúdime. Vzhľadom na veľký záujem zo strany uchádzačov bohužiaľ nie je možné kontaktovať každého kandidáta osobne. Kontaktovať budeme len uchádzačov, ktorí spĺňajú požadované kritériá a budú pozvaní na výberové konanie. Všetkým uchádzačom ďakujeme za prejavený záujem.
Mám záujem o pracovnú ponuku